Oferta: ds. dzierżaw, najmu i użyczeń

Data publikacji: 2023-11-17
Nr ref.: GN/177/2023
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. dzierżaw, najmu i użyczeń

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie postępowań w sprawach wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia nieruchomości komunalnych oraz Skarbu Państwa
 • wykonywanie wywiadów w terenie w zakresie prowadzonych spraw
 • udostępnianie informacji publicznej
 • sporządzanie sprawozdań z prowadzonych spraw
 • obsługa klienta w zakresie prowadzonych postępowań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna albo na innych kierunkach uzupełnione doświadczeniem w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami w obszarze obsługi praw do nieruchomości
 • znajomość przepisów dotyczących dzierżaw, najmu, użyczenia i ochrony własności
 • znajomość metod i technik obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe, szkolenia z obszaru gospodarki nieruchomościami, szacowania nieruchomości, administracji
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: Poznań, ul. Gronowa 20

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-11-27.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2023-11-17 00:00
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2023-11-17 10:20