Oferta: ds. ewidencji działalności gospodarczej

Data publikacji: 2020-07-27
Nr ref.: DGR/106/2020
Wydział: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Stanowisko: ds. ewidencji działalności gospodarczej

Zakres podstawowych czynności

samodzielne prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej, w tym między innymi:

 • przyjmowanie, rozpatrywanie, analiza pod względem formalnym i prawnym wniosków o wpis lub zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz innych wniosków dotyczących wykonywania działalności gospodarczej
 • udzielanie informacji w zakresie CEIDG i gminnej ewidencji działalności gospodarczej (EDG)
 • prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z ewidencją działalności gospodarczej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej roczny staż pracy
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw Konstytucji biznesu
 • dobra umiejętność obsługi komputera

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta
 • doświadczenie w pracy związanej ze stosowaniem ustaw o działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-08-07.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Ajchsztet
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-27 14:05 - aktualizacja (Aktualizacja)