Oferta: ds. ewidencji ludności

Data publikacji: 2020-07-27
Nr ref.: SOUK/107/2020
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
Stanowisko: ds. ewidencji ludności

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych
 • aktualizacja rejestru mieszkańców oraz zamieszkania cudzoziemców
 • rejestracja danych w rejestrze PESEL
 • aktualizacja rejestru wyborców
 • prowadzenie wyjaśnień i kompletowanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
 • obsługa wniosków związanych z dowodami osobistymi

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • minimum 3 lata stażu pracy przy wyksztalceniu średnim
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
 • wiedza z zakresu postępowania administracyjnego, rejestru wyborców, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych
 • skrupulatność, umiejętność analizy dokumentów
 • bardzo dobra umiejętność obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu SRP Źródło
 • wiedza z zakresu podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: ul. Libelta 16/20

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu ładu administracyjnego w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-08-07.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-27 12:11 - ogłoszenie (Aktualizacja)