Oferta: ds. infrastruktury

Data publikacji: 2020-09-15
Nr ref.: GK/127/2020
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. infrastruktury

Zakres podstawowych czynności

 • monitoring funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK),
  w tym analiza i weryfikacja raportów oraz udział w kontrolach i wizytach monitorujących
 • dokonywanie ustaleń dotyczących eksploatacji ITPOK z Partnerem Prywatnym
 • udział w pracach nad zmianami umów niezbędnych z uwagi na eksploatację ITPOK
 • monitoring realizacji umów na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej z ITPOK
 • współpraca z VEOLIA i SUEZ w ramach Klastra Energetycznego

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - ochrona środowiska, kierunki techniczne
 • ogólna znajomość problematyki dotyczącej gospodarki odpadami i metod unieszkodliwiania odpadów, wynikających z uregulowań prawnych i planów gospodarki odpadami
 • doświadczenie w obszarze gospodarki komunalnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office - zwłaszcza MS Excel

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień dotyczących realizacji i nadzoru procesu inwestycyjnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska
 • doświadczenie w pracy przy realizacji projektów współfinansowanych z UE lub/i przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych z obszaru ochrony środowiska
 • doświadczenie w jednostkach administracji samorządowej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy i wyjazdy służbowe
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-09-25.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-15 14:23 - GK/127/2020 (Aktualizacja)