Oferta: ds. inwestycji ogólnomiejskich

Data publikacji: 2020-11-10
Nr ref.: UA/147/2020
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
Stanowisko: ds. inwestycji ogólnomiejskich
Informacje dodatkowe: Praca na zastępstwo na ok. rok

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw związanych z: przygotowywaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawaniem zaświadczeń lub opinii o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wydawaniem zaświadczeń o zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przygotowaniem projektów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydaniem zaświadczeń o samodzielności lokali
 • udzielanie informacji o toku postępowania administracyjnego prowadzonych spraw
 • obsługa skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw
 • udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu stanowiska pracy

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna
 • doświadczenie zawodowe przy obsłudze procesu inwestycyjnego
 • umiejętność stosowania przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego
 • bardzo dobra umiejętność obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej dotyczące inwestycji budowlanych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-11-30.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-11-10 14:30 - ogłoszenie (Aktualizacja)