Oferta: ds. inwestycji ogólnomiejskich

Data publikacji: 2023-03-13
Nr ref.: UA/57/2023
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
Stanowisko: ds. inwestycji ogólnomiejskich

Zakres podstawowych czynności

 • przygotowywanie projektów decyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • przygotowywanie zaświadczeń, opinii, informacji o przeznaczeniu gruntów, zgodności z miejscowym planem zagospodarowania, zaświadczeń o samodzielności lokali
 • udzielanie informacji o toku postępowania administracyjnego prowadzonych spraw
 • udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu stanowiska pracy

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna
 • doświadczenie zawodowe przy obsłudze procesu inwestycyjnego
 • umiejętność stosowania przepisów dotyczących Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prawo budowlane
 • wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego
 • dobra komunikatywność i umiejętność obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej w obszarze inwestycji budowlanych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - pl. Kolegiacki 17
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu wizerunku Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-03-23.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Stoińska
Data wytworzenia informacji: 2023-03-13 00:00
Opis zmian: podlinkowanie arkusza aplikacyjnego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Stoińska
Data i godzina publikacji: 2023-03-13 09:35