Oferta: ds. jednostek pomocniczych

Data publikacji: 2021-04-27
Nr ref.: WJPM/60/2021
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Stanowisko: ds. jednostek pomocniczych

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie obsługi administracyjno - kancelaryjnej organów osiedli, w tym prowadzenie dokumentacji organów osiedli, redagowanie projektów uchwał i pism, protokołowanie sesji rad i posiedzeń zarządów
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością organów osiedli, w tym badanie prawidłowości podejmowanych uchwał
 • wsparcie organów osiedli w przygotowywaniu projektów planów wydatków oraz udział w ich weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym, współpraca przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji wydatków osiedli

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych
 • umiejętność redagowania uchwał, pism, protokołów
 • dyspozycyjność
 • bardzo dobra znajomość MS Office

Wymagania dodatkowe

 • kierunki studiów: prawo, administracja, politologia
 • doświadczenie w obsłudze klienta

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakty z innymi stanowiskami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu wartości dla Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-05-10.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2021-04-27
Opis zmian: ogłoszenie rekrutacyjne (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2021-04-27 09:09