Oferta: ds. ksiąg stanu cywilnego

Data publikacji: 2022-09-23
Nr ref.: USC/231/2022
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko: ds. ksiąg stanu cywilnego

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń o stanie cywilnym
 • sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z ksiąg i akt zbiorowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • opracowywanie projektów pism , obsługa zleceń w Bazie Usług Stanu Cywilnego
 • potwierdzanie danych osobowych zawartych w aktach stanu cywilnego na potrzeby organów wydających dowody osobiste oraz ewidencji ludności
 • udostępnianie aktów stanu cywilnego, ksiąg stanu cywilnego oraz skorowidzów aktów zgonu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe związane z rejestracją aktów stanu cywilnego  
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego
 • sumienność, skrupulatność, dokładność oraz gotowość do pracy wymagającej skupienia na powtarzalnych czynnościach
 • wysoki poziom umiejętności społecznych 

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe  - administracja
 • doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta
 • doświadczenie związane ze stosowaniem procedury administracyjnej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - ul. Libelta 16/22
 • praca administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-10-02.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2022-09-23 00:00
Opis zmian: Link do oferty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2022-09-23 08:43