Oferta: ds. księgowości

Data publikacji: 2022-06-22
Nr ref.: PO/155/2022
Wydział: Wydział Podatków i Opłat
Stanowisko: ds. księgowości
Informacje dodatkowe: Oddział Księgowości Podatkowej Osób Prawnych

Zakres podstawowych czynności

1. Rozliczanie, windykacja i zabezpieczenie należności podatkowych:

 • kontrolowanie zaległości podatkowych oraz ich windykacja
 • monitorowanie spraw egzekucyjnych, terminowości zapłat decyzji ratalnych
 • prowadzenie korespondencji z podatnikami, obsługa interesantów

2. Księgowanie wpłat na kontach analitycznych i uzgadnianie wyciągu bankowego:

 • analizowanie kont bankowych
 • aktualizowanie tytułów wykonawczych związanych z egzekucją

3. Podejmowanie działań w sprawach:

 • przeniesienia odpowiedzialności, wszczęcia egzekucji z nieruchomości
 • złożenia wniosku o upadłość, doniesienia karno-skarbowego

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej lub w sektorze usług finansowo-bankowych
 • znajomość przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatkach i opłatach lokalnych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: rachunkowość, finanse, administracja
 • studia podyplomowe z zakresu księgowości budżetowej lub podatków
 • praktyka w zakresie księgowości podatkowej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Słowackiego 22
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wpływ na zasoby Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-07-04.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-22 00:00
Opis zmian: PO/155/2022 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2022-06-22 15:04