Oferta: ds. majątku trwałego szkół i placówek oświatowych

Data publikacji: 2020-05-27
Nr ref.: OW/76/2020
Wydział: Wydział Oświaty
Stanowisko: ds. majątku trwałego szkół i placówek oświatowych

Data rozstrzygnięcia oferty

2020-07-07

Zakres podstawowych czynności

 • koordynowanie działań dot. zawierania umów najmu powierzchni nieruchomości oświatowych, których stronami są szkoły lub placówki oświatowe
 • nadzór nad przekazaniem majątku w przypadku zmian na stanowisku dyrektora jednostki lub w przypadku likwidacji i przekształcenia jednostki oświatowej
 • koordynacja działań związanych z zagospodarowaniem mienia i przekazywaniem nieruchomości oświatowych po likwidacji placówek oświatowych
 • prowadzenie aktualnej bazy dotyczącej powierzchni budynków oświatowych, sal lekcyjnych
 • współpraca z jednostkami oświatowymi oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w sprawach wydawania decyzji o trwałym zarządzie

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - kierunki ekonomiczne, administracja, z obszaru gospodarki nieruchomościami
 • doświadczenie zawodowe w działach ekonomicznych i/lub w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, gospodarki nieruchomościami i finansów publicznych
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • umiejętność obsługi komputera - Pakiet  Office na poziomie dobrym

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_naborze_OW_76.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-07 14:36 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)