Oferta: ds. melioracji

Data publikacji: 2019-10-16
Nr ref.: DGR/204/2019
Wydział: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Stanowisko: ds. melioracji
Informacje dodatkowe: praca na pół etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-11-25

Zakres podstawowych czynności

 • Współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych na gruntach rolniczych, stanowiących własność miasta Poznania i Skarbu Państwa w zasobach miasta Poznania
 • Nadzór nad spółkami wodnymi
 • Melioracja gruntów przeznaczonych pod rodzinne ogródki działkowe oraz wnioskowanie o wprowadzenie nowych obiektów do planów melioracyjnych
 • Uzgadnianie i opiniowanie MPZP w zakresie rolnictwa z Miejską Pracownią Urbanistyczną
 • Udział w działaniach związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą na gruntach rolnych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, melioracje, budownictwo wodne
 • znajomość zagadnień z hydrotechnicznego zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego
 • znajomość prawa wodnego
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
 • Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line) (Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_DGR_204_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-25 14:15 - Rekrutacja nr ref. DGR/204/2019 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)