Oferta: ds. nadzoru

Data publikacji: 2020-09-11
Nr ref.: ZSS/117/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: ds. nadzoru

Zakres podstawowych czynności

 • opracowywanie i nadzór nad realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie inwestycji planowanych przez Wydział i podległe jednostki
 • wnioskowanie do budżetu Miasta o zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz dotyczących nadzorowanych jednostek
 • nadzór nad działalnością statutową podległych Wydziałowi jednostek organizacyjnych
 • współdziałanie z nadzorowanymi podmiotami w zakresie wdrażanych projektów

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z finansami
 • znajomość prawa w zakresie finansów publicznych
 • obsługa pakietu MS Office na poziomie bardzo dobrym
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne
 • doświadczenie pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z rozliczaniem inwestycji

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-09-22.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-11 09:07 - Ogłoszenie rekrutacyjne (Aktualizacja)