Oferta: ds. nadzoru inwestorskiego

Data publikacji: 2020-01-15
Nr ref.: ZOU/8/2020
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: ds. nadzoru inwestorskiego

Zakres podstawowych czynności

 • planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac remontowych
 • sporządzanie kosztorysów i projektów budowlanych
 • nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów
 • prowadzenie nadzoru nad usuwaniem awarii
 • dokonywanie przeglądów obiektów budowlanych i ocena ich stanu technicznego
 • uczestniczenie w komisjach odbioru robót budowlanych
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie zgłaszania szkód

udział w translokacjach na terenie Urzędu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie min. średnie techniczne
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą inwestycji lub remontów
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej
 • znajomość prawa budowlanego 
 • znajomość Katalogu Nakładów Rzeczowych i  umiejętność kosztorysowania w programie NORMA
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, projektowej i technicznej
 • umiejętność obsługi programu AutoCad i pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku kierownika projektu
 • doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi  

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-02-09.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Ajchsztet
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-15 09:59 - aktualizacja (Aktualizacja)