Oferta: ds. obsługi informacyjno-administracyjnej

Data publikacji: 2023-09-15
Nr ref.: UA/156/2023
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
Stanowisko: ds. obsługi informacyjno-administracyjnej

Zakres podstawowych czynności

 • kompleksowa obsługa korespondencji przyjmowanej od klientów, w tym: rejestrowanie korespondencji, prowadzenie dziennika korespondencji, zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnątrz Wydziału
 • wydawanie klientom dokumentów spraw załatwionych przez Wydział
 • pobieranie opłat skarbowych za pomocą terminala kart płatniczych
 • kompleksowa obsługa administracyjna, w tym: zakładanie teczek aktowych i przekazywanie właściwym pracownikom do realizacji, rejestrowanie korespondencji wychodzącej
 • udzielanie informacji o toku postępowania administracyjnego spraw prowadzonych przez oddziały merytoryczne Wydziału

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy administracyjnej lub kancelaryjnej
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • bardzo dobra komunikatywność i umiejętność obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
 • wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu wizerunku Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-09-25.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Stoińska
Data wytworzenia informacji: 2023-09-15 00:00
Opis zmian: podlinkowanie arkusza aplikacyjnego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Stoińska
Data i godzina publikacji: 2023-09-15 09:18