Oferta: ds. obsługi programu "czyste powietrze"

Data publikacji: 2021-02-17
Nr ref.: KOS/20/2021
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: ds. obsługi programu "czyste powietrze"

Zakres podstawowych czynności

1      Obsługa Wnioskodawców programu "Czyste Powietrze", w tym:

 • udzielanie informacji o Programie
 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie
 • pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania
 1. Udzielanie i rozliczanie dotacji celowych w ramach zadania "Ochrona powietrza w Poznaniu" - KAWKA BIS:
 • ogłaszanie naboru wniosków, zestawienia i rankingu wniosków, prowadzenie procedur przyznania dotacji, obliczanie efektu ekologicznego osiągniętego w wyniku zmiany ogrzewania
 • weryfikacja dokumentów związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorcy wraz z wystawianiem zaświadczenia i przygotowaniem sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej
 • przygotowanie umów z odbiorcami końcowymi i monitorowanie przebiegu umów
 • weryfikacja dokumentów rozliczeniowych odbiorców końcowych, w tym sprawozdań z udzielonych dotacji, wraz oceną prawidłowości wykorzystania środków finansowych, obliczanie efektu ekologicznego dla zmienianego sposobu ogrzewania
 • rozliczenia odbiorców końcowych i rozliczenie dotacji

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w obsłudze klienta i w zadaniach związanych z ochroną środowiska lub finansami publicznymi lub administracją.
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony powietrza
 • umiejętność komunikacji z klientem i współpracy w zespole

Wymagania dodatkowe

 • wyższe wykształcenie na kierunkach: ekonomia, prawo, administracja, kierunki związane z ochroną środowiska
 • znajomość zagadnień związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji lub z finansami publicznymi

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w ochronie powietrza w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-03-04.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Kuśnierz
Data wytworzenia informacji: 2021-02-17
Opis zmian: Link do ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-02-17 08:54