Oferta: ds. obsługi sekretariatu

Data publikacji: 2022-01-11
Nr ref.: BK11/2022
Wydział: Wydział Budżetu i Kontrolingu
Stanowisko: ds. obsługi sekretariatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-16

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa administracyjna Wydziału w zakresie czynności kancelaryjnych
 • prowadzenie spraw związanych z aktami wewnętrznymi Wydziału oraz sprawozdawczością
 • prowadzenie spraw organizacyjnych i niektórych spraw kadrowych Wydziału
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów Wydziału
 • udostępnianie informacji publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • minimum rok stażu pracy
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z obsługą sekretariatu
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy, skrupulatność
 • bardzo dobra umiejętności obsługi programów pakietu Office

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne albo na kierunku administracja
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • kurs/szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_BK_11.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-02-15 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2022-02-16 10:42