Oferta: ds. obsługi zamówień publicznych

Data publikacji: 2020-07-30
Nr ref.: ZOU/108/2020
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: ds. obsługi zamówień publicznych

Zakres podstawowych czynności

 • przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania
 • udzielanie porad i wyjaśnień wydziałom/biurom Urzędu przy opracowywaniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania
 • pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji w postępowaniach przetargowych
 • sporządzanie protokołów z czynności komisji przetargowych
 • wspieranie członków komisji przetargowych oraz sądów konkursowych w zakresie merytorycznego prowadzenia postępowań
 • obsługa elektronicznej Platformy Miasta Poznania w zakresie prowadzonych elektronicznych zapytań ofertowych, aukcji oraz licytacji elektronicznych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych
 • umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • dobra znajomość Pakietu MS Office oraz programu Legalis

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: prawo, administracja, ekonomiczne
 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych
 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-08-11.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-30 11:48 - Informacja o naborze (Aktualizacja)