Oferta: ds. ochrony powietrza

Data publikacji: 2024-02-08
Nr ref.: KSR/39/2024
Wydział: Wydział Klimatu i Środowiska
Stanowisko: ds. ochrony powietrza
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo do lipca 2025 roku

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony powietrza, w tym m.in. spraw związanych z wydawaniem pozwoleń, zezwoleń, przyjmowaniem zgłoszeń oraz wyników pomiarów dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza, przygotowywaniem opinii merytorycznych w sprawach dotyczących oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przygotowywanie części dotyczącej powietrza do pozwolenia zintegrowanego
 • monitorowanie i sprawozdawczość związana z realizacją zadań programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska
 • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw o charakterze interwencyjnym, związanych z ochroną powietrza
 • organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie, analiza dokumentacji i sporządzanie protokołów
 • udział w innych przedsięwzięciach na rzecz poprawy jakości powietrza w Poznaniu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: kierunki/specjalności związane z ochroną środowiska lub naukami chemicznymi
 • znajomość zagadnień i przepisów ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony powietrza
 • umiejętność prowadzenia negocjacji

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy związanej z zagadnieniami dotyczącymi ochrony powietrza

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: ul. Gronowa 22a

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • możliwe wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, , Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-02-20.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2024-02-08 00:00
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2024-02-08 11:25