Oferta: ds. ochrony przeciwpożarowej

Data publikacji: 2019-10-10
Nr ref.: ZKB/200/2019
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Stanowisko: ds. ochrony przeciwpożarowej

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-10-30

Zakres podstawowych czynności

 • współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie opiniowania
  i uzgadniania Planu Ratowniczego dla Miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz analizowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie Poznania
 • współpraca z Zarządem Miejskim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu
  i jednostkami ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie dotyczącym ich działalności, wyposażenia, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej, ubezpieczenia i badań lekarskich, udzielania dotacji i kontroli ich wykorzystania, wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych
 • udział w zebraniach z członkami OSP z terenu m. Poznania
 • przygotowywanie i opiniowanie aktów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • prowadzenie spraw związanych z użyciem wody przez jednostki ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczo - gaśniczych, realizacja opłat za zużytą wodę oraz współpraca w tym zakresie z AQUANETEM S.A.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - kierunki związane z bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym,  lub administracja
 • doświadczenie w pracy związanej z ochroną ludności
 • znajomość prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość funkcjonowania, zadań i kompetencji jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • komunikatywność

Wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • doświadczenie w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
 • doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy, wyjazdy służbowe
 • charakter pracy nie jest dostosowany do możliwości osoby z niepełnosprawnością ruchową

Miejsce pracy: ul. Libelta 16/20

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_200_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Ajchsztet
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-30 13:18 - informacja o naborze (Aktualizacja)