Oferta: ds. opłat

Data publikacji: 2023-03-16
Nr ref.: FN/60/2023
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. opłat
Informacje dodatkowe: Oddział Dochodów Budżetowych

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej i windykacja należności
 • obsługa finansowa w zakresie opłaty skarbowej, m.in.:

-         dokonywanie przypisów wpłat 

-         zwrot nadpłat i nienależnych wpłat

-         wystawianie zaświadczeń

 • sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania dochodów

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w obsłudze klienta  w instytucjach publicznych lub sektorze usług finansowych.
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe ekonomiczne, administracyjne
 • doświadczenie w administracji publicznej
 • umiejętność zastosowania przepisów prawa podatkowego  

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Libelta 16/20
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dopłata  wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-04-03.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2023-03-27 00:00
Opis zmian: Zmiana terminu skladania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2023-03-27 12:41