Oferta: ds. organizacyjnych

Data publikacji: 2022-09-19
Nr ref.: GN/215/2022
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. organizacyjnych

Zakres podstawowych czynności

 • związane z prowadzonymi przez Wydział postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych
 • związane z udzieleniem pełnomocnictw i upoważnień
 • sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora
 • prowadzenie ewidencji wymaganych w Wydziale
 • prowadzenie sprawozdawczości realizowanej przez Wydział
 • realizacja spraw związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych
 • udostępnianie informacji publicznej
 • sporządzanie sprawozdań z prowadzonych postępowań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomiczne albo na innych kierunkach uzupełnione rocznym doświadczeniem w jednostkach administracji publicznej
 • wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami, ustawy Prawo zamówień publicznych
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej  w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe z administracji, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: Poznań, ul. Gronowa 20

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • możliwe wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-09-29.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-09-19 00:00
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2022-09-19 14:32