Oferta: ds. planowania i analiz budżetu

Data publikacji: 2023-05-18
Nr ref.: OW/91/2023
Wydział: Wydział Oświaty
Stanowisko: ds. planowania i analiz budżetu

Zakres podstawowych czynności

 • planowanie i nadzór nad prawidłową realizacją budżetów szkół i placówek oświatowych, w tym: opracowanie wytycznych dotyczących planowania budżetu oświatowego, przyjmowanie oraz weryfikacja projektów planów szkół i placówek oświatowych
 • dokonywanie analizy planów finansowych szkół i placówek oświatowych, w tym: zbieranie
  i analizowanie składanych przez szkoły i placówki oświatowe wniosków dotyczących zmian planów finansowych, przygotowywanie, wprowadzanie i uzgadnianie zmian planów finansowych
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych
 • weryfikacja wniosków i rozliczanie dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe w działach finansowych, księgowych
 • wiedza z zakresu prawa finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego
 • umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office) w stopniu dobrym

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie na kierunkach ekonomicznych, administracji
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, karta Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-06-12.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2023-05-18 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie rekrutacyjne (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2023-05-18 12:46