Oferta: ds. planowania i rozliczeń inwestycji

Data publikacji: 2024-02-12
Nr ref.: OW/27/2024
Wydział: Wydział Oświaty
Stanowisko: ds. planowania i rozliczeń inwestycji

Zakres podstawowych czynności

 • analiza i ocena potrzeb w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury obiektów oświatowych w tym: prognozowanie i analiza danych dotyczących potrzeb budowy i rozbudowy szkół i placówek oświatowych, planowanie środków finansowych na zadania inwestycyjne, koordynacja i nadzór nad realizacją programów modernizacyjnych, przygotowywanie materiałów i danych na potrzeby zlecania zadań do realizacji innemu podmiotowi, rozliczanie zadań inwestycyjnych zleconych do realizacji
 • sporządzanie projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie remontów i wydatków majątkowych dla szkół i placówek oświatowych oraz przygotowywanie  zmian do budżetu oraz WPF
 • opiniowanie wniosków inwestycyjnych składanych przez placówki oświatowe, rady osiedli, lokalne społeczności  inne instytucje
 • sporządzanie analiz  i sprawozdań z realizacji remontów i wydatków majątkowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w  pracy związanej z planowaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych lub/i doświadczenie w przygotowywaniu  sprawozdań budżetowych / finansowych
 • znajomość zagadnień związanych z planowaniem i realizacją inwestycji
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne, techniczne
 • doświadczenie w obszarze finansów publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-03-04.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2024-02-12 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie rekrutacyjne (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2024-02-12 11:54