Oferta: ds. podatków

Data publikacji: 2022-09-19
Nr ref.: PO/229/2022
Wydział: Wydział Podatków i Opłat
Stanowisko: ds. podatków
Informacje dodatkowe: Oddział Podatku od Nieruchomości Osób Prawnych i od Środków Transportu

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie postępowań podatkowych związanych z wymiarem podatku od nieruchomości osób prawnych, zgodnie z Ordynacją podatkową
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podatkowej nieruchomości
 • kontrola składanych deklaracji na podatek od nieruchomości oraz prowadzenie czynności sprawdzających, w tym weryfikacja opodatkowania nieruchomości
 • analizowanie danych o nieruchomościach z systemu informacji przestrzennej SIP do celów postępowań podatkowych
 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa podatników

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość przepisów podatkowych - podatek od nieruchomości i Ordynacja podatkowa
 • umiejętność redagowania pism
 • samodzielność, asertywność i odporność na stres

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, administracyjne, prawo
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej w obszarze finansów lub w innych podmiotach w obszarze podatków
 • doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej lub w usługach finansowych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wpływ na zasoby Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-10-03.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2022-09-19 00:00
Opis zmian: PO/229/2022 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2022-09-19 09:53