Oferta: ds. pomocy mieszkaniowej

Data publikacji: 2021-04-02
Nr ref.: SL/48/2021
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
Stanowisko: ds. pomocy mieszkaniowej
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na ok. 1,5 roku

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta (przyjmowanie i weryfikowanie wniosków, dokonywanie wizji lokalowych i oceny warunków socjalno- bytowych wnioskodawców, współudział w przygotowywaniu projektów zarządzeń w sprawie listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, obsługa aplikacji "Pomoc Mieszkaniowa")
 • udzielanie informacji na temat działań Biura w zakresie pomocy mieszkaniowej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja, nauki społeczne, nauki ekonomiczne
 • co najmniej roczny staż pracy
 • doświadczenie na stanowisku administracyjno-biurowym
 • wiedza z zakresu prawa mieszkaniowego
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
 • umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-04-19.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2021-04-02
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2021-04-02 11:53