Oferta: ds. prawno-podatkowych

Data publikacji: 2023-11-17
Nr ref.: PO/183/2023
Wydział: Wydział Podatków i Opłat
Stanowisko: ds. prawno-podatkowych

Zakres podstawowych czynności

Doradztwo prawo-podatkowe:

 • przygotowywanie projektów pism oraz informacji dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawa podatkowego oraz w zakresie należności publicznoprawnych dochodzonych przez administracyjny organ egzekucyjny lub komornika sądowego
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w zakresie podatków i opłat
 • przygotowywanie pism procesowych oraz projektów umów w zakresie działania organów podatkowych
 • analizowanie akt oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach wymagających interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • pomoc prawna w zakresie stosowania przepisów prawa upadłościowego i naprawczego oraz pomocy publicznej
 • analizowanie akt w sprawach dłużników, poszukiwanie i proponowanie rozwiązań w dochodzeniu należności podatkowych
 • składanie pozwów i środków odwoławczych w postępowaniach sądowych w celu dochodzenia należności

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z doradztwem prawnym
 • wiedza z zakresu prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, prawa cywilnego i postępowania cywilnego, postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz KPA
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej i egzekucji administracyjnej
 • umiejętność redagowania pism i tworzenia aktów prawa miejscowego

Wymagania dodatkowe

 • aplikacja radcowska
 • studia podyplomowe z zakresu księgowości budżetowej, podatków
 • kursy z zakresu finansów publicznych
 • doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Słowackiego 22, Poznań
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wpływ na zasoby Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta MyBenefit, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-12-11.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2023-11-17 00:00
Opis zmian: PO/183/2023 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2023-11-17 13:36