Oferta: ds. prawnych

Data publikacji: 2021-01-13
Nr ref.: GK/8/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. prawnych
Informacje dodatkowe: praca na pół etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-02-22

Zakres podstawowych czynności

Wsparcie bieżącej realizacji zadań Wydziału w obszarze formalno-prawnym, w tym m.in.:

 • weryfikacja pod kątem zgodności z prawem prowadzonych postępowań administracyjnych
  i ich rozstrzygnięć, w tym decyzji
 • współudział w opracowywaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta
 • wsparcie przy tworzeniu projektów umów, zleceń, regulaminów, itp.
 • pomoc prawna przy formułowaniu odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, interpelacje i zapytania radnych oraz skargi, wnioski i petycje w obszarze spraw prowadzonych przez Wydział
 • wsparcie w realizacji procedur przetargowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja
 • co najmniej 3-letni staż pracy
 • doświadczenie w pracy związanej z przygotowywaniem lub opiniowaniem projektów decyzji administracyjnych, aktów prawnych, umów
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość KPA i ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • wiedza prawna z obszaru gospodarki komunalnej

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracach komisji przetargowych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GK_8_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2021-02-22
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2021-02-22 12:39