Oferta: ds. projektów mieszkaniowych

Data publikacji: 2021-07-21
Nr ref.: SL/126/2021
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
Stanowisko: ds. projektów mieszkaniowych
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na okres ok. 1,5 roku

Zakres podstawowych czynności

 • opracowywanie i wdrażanie programów/projektów mieszkaniowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań konkursowych przy zlecaniu przez Miasto zadań publicznych z zakresu wsparcia mieszkaniowego, walki z bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi (NGO) w zakresie realizacji projektów dotyczących wsparcia mieszkaniowego, walki z bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym
 • organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych dotyczących planowanych projektów mieszkaniowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość problematyki związanej z mieszkalnictwem lub/i udzielaniem pomocy społecznej
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • umiejętność redagowania pism

Wymagania dodatkowe

 • kierunki wykształcenia: prawo, administracja, nauki społeczne, nauki ekonomiczne
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej, zwłaszcza związanej z udzielaniem pomocy mieszkaniowej/społecznej
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub praca na rzecz tych organizacji
 • umiejętność obsługi programu Witkac
 • znajomość tematyki bezdomności i walki z bezdomnością
 • znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakty z innymi stanowiskami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-08-02.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2021-07-21
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2021-07-21 12:22