Oferta: ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Data publikacji: 2022-08-05
Nr ref.: GN/196/2022
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Informacje dodatkowe: praca na czas określony do końca grudnia 2022 r.

Zakres podstawowych czynności

związane z procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w tym m.in.:

- wydawanie zaświadczeń 

- rozliczanie kont rozrachunkowych z tytułu opłat za przekształcenie

- przygotowywanie informacji o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia

- nanoszenie zmian w ewidencji księgowej gruntów

- bezpośrednia obsługa klienta

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie   
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość metod i technik obsługi klienta
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - ul. Gronowa 20
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • możliwe wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu ładu administracyjnego Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-08-17.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Kuśnierz
Data wytworzenia informacji: 2022-08-05 00:00
Opis zmian: Link do oferty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2022-08-05 11:23