Oferta: ds. rejestracji stanu cywilnego

Data publikacji: 2020-10-20
Nr ref.: USC/141/2020
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko: ds. rejestracji stanu cywilnego

Data rozstrzygnięcia oferty

2020-11-23

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa klientów w ramach rejestracji stanu cywilnego
 • sporządzanie protokołów, projektów aktów oraz odpisów aktów stanu cywilnego
 • aktualizowanie rejestru PESEL w zakresie nadawania numeru, usuwania niezgodności, występowania z wnioskami o ich usunięcie, informacji z zgonie oraz o unieważnieniu dowodu osobistego
 • prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego
 • przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego
 • przekazywanie do właściwych organów dowodów osobistych i paszportów osób zmarłych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 6 miesięczne doświadczenie w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem procedury administracyjnej
 • doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta
 • znajomość przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego
 • znajomość Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • wysoki poziom umiejętności społecznych, wysoka kultura osobist

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: administracja
 • doświadczenie w pracy związanej z rejestracją stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  administracyjna przy komputerze z bezpośrednią obsługą klienta
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2020-11-23 08:44 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)