Oferta: ds. rozliczania nieruchomości

Data publikacji: 2021-10-13
Nr ref.: GN/207/2021
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. rozliczania nieruchomości

Zakres podstawowych czynności

prowadzenie postępowań dotyczących:

 • bezumownego korzystania z nieruchomości zarządzanych przez Wydział
 • bezumownego korzystania przez Miasto Poznań lub Skarb Państwa z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych
 • nakładów poniesionych przez bezumownych użytkowników na gruntach Miasta lub Skarb Państwa z wyjątkiem infrastruktury
 • ustanawiania służebności, prawa użytkowania na nieruchomościach Miasta Poznania oraz Skarbu Państwa, zmieniania ich treści oraz wygaszania w zakresie nie dotyczącym infrastruktury
 • stwierdzania nabycia prawa użytkowania z mocy prawa w odniesieniu do nieruchomości Miasta lub Skarbu Państwa

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja, gospodarka przestrzenna
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • wiedza z zakresu technik obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia, studia podyplomowe z zakresu prawa, administracji, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: ul. Gronowa 20

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • możliwe wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-11-04.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-10-13
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2021-10-13 12:50