Oferta: ds. udostępniania informacji o środowisku

Data publikacji: 2022-01-19
Nr ref.: KOS/21/2022
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: ds. udostępniania informacji o środowisku

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-02-16

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej, w tym m.in.: rozpatrywanie odwołań od decyzji lub kierowanie ich do organu odwoławczego, prowadzenie Centralnego Rejestru Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w zakresie dotyczącym Wydziału, zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania informacji związanych z prowadzonymi w Wydziale postępowaniami administracyjnymi, wymagającymi zapewnienia udziału społeczeństwa
 • prowadzenie elektronicznych wykazów danych zawierających dane o środowisku oraz administracja w ramach Miejskiego Informatora Multimedialnego i Biuletynu Informacji Publicznej, w tym m.in. redagowanie wortalu "Środowisko".
 • promowanie wiedzy i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym m.in.: organizowanie spotkań informacyjnych i promocyjnych, współpraca z mediami i Biurem Prasowym Gabinetu Prezydenta, inicjowanie i prowadzenie działań związanych z edukacją ekologiczną, promocją wiedzy i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców, redagowanie e-biuletynu "Ekologiczny Poznań" w zakresie ochrony środowiska

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: kierunki związane z ochroną środowiska, komunikacją społeczną, biologia, prawo, administracja; w przypadku studiów wyższych nie obejmujących ww. dziedzin inne wykształcenie kierunkowe lub kursy, szkolenia z tego zakresu
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z zagadnieniami ochrony środowiska i z obszarem komunikacji społecznej, mediów i public relations
 • ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • komunikatywność, łatwość formułowania myśli
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu środowiska i świadomości proekologicznej w Mieście
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KOS_21_2022.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2022-02-16 00:00
Opis zmian: KOS/21/2022 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2022-02-16 15:07