Oferta: ds. współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym

Data publikacji: 2020-10-15
Nr ref.: RMWM/138/2020
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
Stanowisko: ds. współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym

Zakres podstawowych czynności

Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć realizowanych we współpracy z poznańskim środowiskiem akademickim i naukowym: 

 • popularyzacja nauki i osiągnięć poznańskich naukowców i artystów wśród mieszkańców, w tym koordynowanie konkursów: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską",
  "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską", koordynowanie konkursu na Nagrodę Naukową Miasta Poznania oraz stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego
 • podejmowanie działań promujących Poznań jako ośrodek akademicki
 • inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności miasta dla absolwentów poznańskich uczelni
 • przygotowywanie prezentacji i opracowywanie publikacji dotyczących poznańskiego środowiska akademickiego
 • udzielanie i rozliczanie małych grantów na projekty organizacji pozarządowych w zakresie integracji i aktywizacji młodzieży, w tym studentów poznańskich uczelni 

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie 
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej
 • znajomość działań Miasta Poznania na rzecz środowiska akademickiego
 • umiejętność dobrej organizacji pracy

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją działań kierowanych do środowiska akademickiego oraz promowaniem ośrodków akademickich 

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - ul. Za Bramką 1
 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy, wyjazdy służbowe 
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-10-25.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-10-16 12:42 - ogłoszenie (Aktualizacja)