Oferta: ds. wydawania dowodów osobistych

Data publikacji: 2023-05-25
Nr ref.: SOUK/95/2023
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
Stanowisko: ds. wydawania dowodów osobistych

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
 • weryfikacja dokumentacji i zgodności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w rejestrze PESEL
 • wydawanie spersonalizowanych dowodów osobistych
 • realizacjia wniosków o nadanie numeru PESEL
 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych
 • prowadzenie wyjaśnień i kompletowanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
 • obsługa wniosków związanych z dowodami osobistymi

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie oraz trzy lata stażu pracy albo
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej
 • doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej
 • wiedza z zakresu ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu
 • skrupulatność, umiejętność analizy dokumentów
 • znajomość zasad i technik obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: ul. Libelta 16/20

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze
 • bezpośredniaobsługa klienta
 • możliwe wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-06-12.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2023-05-25 00:00
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2023-05-25 10:09