Oferta: ds. wymiaru opłaty

Data publikacji: 2023-09-14
Nr ref.: GK/154/2023
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: ds. wymiaru opłaty
Informacje dodatkowe: miejsce pracy - budynek UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

Zakres podstawowych czynności

 • wprowadzanie do systemu informatycznego danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wymaganych załączników i pełnomocnictw
 • weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa ww. deklaracji, prowadzenie czynności sprawdzających, w tym dokonywanie korekt z urzędu i wzywanie do złożenia wyjaśnień lub skorygowania deklaracji
 • weryfikowanie dostępnych baz danych w celu ustalenia właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji oraz prowadzenie działań zmierzających do objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich mieszkańców Poznania
 • prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej roczny staż pracy
 • wiedza dotycząca organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Poznania, w tym wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ordynacji podatkowej
 • umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i zmian
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • studia na kierunkach: administracja, finanse i rachunkowość, podatki i doradztwo podatkowe, prawo, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami
 • doświadczenie w pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta
 • doświadczenie w działach finansowo-księgowych
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2023-10-16.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2023-09-28 00:00
Opis zmian: wydłużenie terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2023-09-28 09:19