Oferta: ds. zagospodarowania przestrzeni publicznych w śródmieściu

Data publikacji: 2024-03-25
Nr ref.: KPRM/54/2024
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Stanowisko: ds. zagospodarowania przestrzeni publicznych w śródmieściu
Informacje dodatkowe: Praca na zastępstwo około 1 roku

Zakres podstawowych czynności

 • realizacja projektów związanych z rewitalizacją, odnową i rozwojem śródmieścia
 • przygotowywanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie kultury, edukacji, zieleni oraz aktywizacji i partycypacji społecznej
 • organizowanie i uczestniczenie w konsultacjach społecznych i działaniach promocyjnych dotyczących zamierzeń rewitalizacyjnych 
 • zlecanie wykonania i opiniowanie projektów w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem projektów zieleni) a także uczestniczenie w procesie uzgodnień dokumentacji projektowej
 • prowadzenie ścisłej współpracy ze stroną społeczną i realizacja działań informacyjnych
 • zlecanie zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych projektów dot. odnowy, rozwoju śródmieścia

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, geoinformacja, historia sztuki, architektura, architektura krajobrazu
 • znajomość problematyki rewitalizacji
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność redagowania tekstów i przygotowywania komunikatów medialnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność sporządzania raportów i opracowań
 • wysoki poziom kompetencji społecznych

Wymagania dodatkowe

 • działalność społeczna związana z poprawą jakości przestrzeni publicznej
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami związanymi z rozwojem miast
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
 • studia podyplomowe lub kursy w zakresie zarządzania projektami, zarzadzania rozwojem lub rewitalizacją miast
 • umiejętność czytania map projektowych
 • znajomość oprogramowania GIS, CAD
 • umiejętność wystąpień publicznych
 • znajomość ustaw: o rewitalizacji, Prawo zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy, wyjazdy służbowe
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu przestrzeni, wizerunku i odbioru społecznego Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-04-08.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Stoińska
Data wytworzenia informacji: 2024-03-25 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Stoińska
Data i godzina publikacji: 2024-03-25 13:59