Oferta: ds. zatrzymanych praw jazdy

Data publikacji: 2024-02-07
Nr ref.: SOUK/34/2024
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
Stanowisko: ds. zatrzymanych praw jazdy

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie postępowań dot. wydawania decyzji w sprawie zatrzymania i cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami
 • wykonywanie orzeczeń sądów w zakresie zakazu do kierowania pojazdami
 • kierowanie na badania lekarskie, psychologiczne, egzaminy sprawdzające kwalifikacje kierowcy
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania profili kandydata na kierowcę, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, kart kwalifikacji kierowców
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • obsługa klienta w zakresie prowadzonych spraw
 • udzielanie  informacji publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • trzy lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego albo rok stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego
 • znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym przepisów dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu
 • znajomość zasad i technik obsługi klienta
 • znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, rozwiązań ADSxP w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość języka niemieckiego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: ul. Gronowa 22a

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • obowiązek składania oświadczenia majątkowego
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-02-18.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2024-02-07 00:00
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2024-02-07 08:12