Oferta: ds. zbywania bezprzetargowego

Data publikacji: 2020-06-25
Nr ref.: GN/91/2020
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. zbywania bezprzetargowego

Zakres podstawowych czynności

 • przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących zbycia nieruchomości i lokali w trybie bezprzetargowym
 • sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym
 • przygotowywanie ofert, protokołów uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych
 • wykonywanie wywiadów w terenie w zakresie prowadzonych spraw
 • udostępnianie informacji publicznej
 • sporządzanie sprawozdań
 • obsługa klienta w zakresie prowadzonych postępowań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna
 • wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami, w szczególności dotycząca zbywania nieruchomości
 • wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • znajomość metod i technik obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z obszaru gospodarki nieruchomościami
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach w obszarze gospodarki nieruchomościami

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: Poznań, ul. Gronowa 20

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-07-08.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Michalczyk
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-25 14:23 - informacja o naborze (Aktualizacja)