Oferta: ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni

Data publikacji: 2024-02-16
Nr ref.: KSR/40/2024
Wydział: Wydział Klimatu i Środowiska
Stanowisko: ds. zezwoleń i interwencji w obszarze zieleni
Informacje dodatkowe: praca na pół etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-03-14

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz interwencji dotyczących uszkodzenia, zniszczenia lub nielegalnej wycinki
 • przygotowywanie pism, postanowień i decyzji w prowadzonych sprawach
 • udział w monitorowaniu wydanych decyzji administracyjnych z zakresu usuwania drzew i krzewów, m.in. opłat, kompensacji przyrodniczych
 • organizowanie i udział w wizjach lokalnych w terenie, ocena drzewostanu i zbieranie dokumentacji w prowadzonych sprawach

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach z dziedziny nauk przyrodniczych lub rolniczych
 • doświadczenie w realizacji zadań związanych bezpośrednio z wykorzystaniem wiedzy dendrologicznej
 • umiejętności obsługi klienta i współpracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony przyrody, kształtowania terenów zieleni lub o zbliżonej tematyce
 • wiedza przyrodnicza, a zwłaszcza dendrologiczna oraz praktyczna umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, także w stanie bezlistnym

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Gronowa 22
 • praca głównie przy komputerze
 • wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, , Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KSR_40_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2024-03-14 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2024-03-14 11:43