Oferta: dyspozytor centrum zarządzania kryzysowego

Data publikacji: 2021-10-13
Nr ref.: ZKB/213/2021
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Stanowisko: dyspozytor centrum zarządzania kryzysowego

Zakres podstawowych czynności

 • pełnienie dyżurów w celu utrzymania stałej łączności poprzez dostępne środki techniczne ze służbami, strażami, inspekcjami, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego na terenie Województwa Wielkopolskiego
 • współpraca z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w zakresie monitorowania zagrożeń i usuwania skutków zdarzeń w sytuacjach kryzysowych
 • obsługa systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania dla ludności Miasta Poznania o zagrożeniach
 • uruchamianie procedur reagowania kryzysowego i standardowych procedur operacyjnych w przypadkach przewidzianych w Planie Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie, trzyletnie w przypadku wykształcenia średniego, w obszarze ochrony mienia, życia lub zdrowia ludzkiego oraz związanych z obsługą klienta
 • wysoki poziom umiejętności obsługi programów komputerowych  oraz sprzętu multimedialnego
 • umiejętność efektywnego działania w sytuacjach stresowych
 • bardzo dobra umiejętność komunikacji interpersonalnej

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe - zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, administracja
 • kursy, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności
 • znajomość języka angielskiego
 • wiedza z zakresu zarządzania kryzysowego i zasad bezpieczeństwa publiczneg

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Libelta 16/20
 • dyżury zmianowe w wymiarze 12 godzin
 • praca głównie przy komputerze w warunkach obciążenia psychicznego wynikającego m.in. z konieczności utrzymywania stałej koncentracji uwagi i presji czasu
 • dostęp do miejsca pracy nie jest dostosowany dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-10-21.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-10-13
Opis zmian: Link do oferty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-10-13 12:48