Oferta: inspektor ds. nadzoru i monitorowania jednostek

Data publikacji: 2020-05-29
Nr ref.: KOS/79/2020
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: inspektor ds. nadzoru i monitorowania jednostek

Data rozstrzygnięcia oferty

2020-07-13

Zakres podstawowych czynności

 • czynności związane z nadzorem nad Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz Zakładem Lasów Poznańskich, w tym mi.in. monitorowanie realizacji zadań przez jednostki, udział w kontrolach, współpraca przy tworzeniu standardów i miejscowych planów zagospodarowania w zakresie kształtowania terenów zieleni
 • współpraca z Radami Osiedli i innymi podmiotami w zakresie zieleni publicznej
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski, zapytania, skargi obywateli oraz projektów zarządzeń i uchwał w zakresie realizowanych zadań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie: kształtowanie terenów zieleni, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo, prawo
 • co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku urzędniczym
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony i zarządzania zielenią oraz finansów publicznych
 • wiedza z zakresu finansów publicznych i prawa ochrony przyrody
 • umiejętność współpracy w zespole
 • gotowość do pracy w terenie

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe na kierunkach związanych z ochroną środowiska, zarządzaniem projektami, ekonomią i finansami
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kontroli

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośrednie kontakty z klientami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KOS_79_2020.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-13 09:23 - KOS/79/2020 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)