Oferta: inspektor ochrony danych

Data publikacji: 2020-01-14
Nr ref.: . OR/4/2020
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: inspektor ochrony danych

Zakres podstawowych czynności

 1. ochrona danych osobowych w wybranych miejskich jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie, w tym m.in.:
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • informowanie Administratora o obowiązkach wynikających z przepisów RODO
 • konsultowanie i opiniowanie umów i innych instrumentów prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • zabieganie naruszeniom danych osobowych, przeprowadzanie czynności sprawdzających/kontrolnych
 • nadzorowanie rejestrów incydentów oraz odstępstw
 1. działania optymalizujące standardy ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji poprzez m.in.:
 • przygotowywanie projektów dokumentów oraz monitorowanie ich aktualności
 • inicjowanie, konsultowanie  i koordynowanie nowych rozwiązań w merytorycznych obszarze stanowiska
 • prowadzenie szkoleń oraz współpraca z innymi miejskimi jednostkami w obszarze danych osobowych
 1. inne zadania związane z pracami Oddziału Systemu Zarządzania, m.in.:
 • szacowanie ryzyka w obszarze zadań operacyjnych i projektowych,
 • wspieranie Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania w koordynowaniu audytu systemu bezpieczeństwa

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z przygotowaniem analiz, opinii prawnych  lub postępowań administracyjnych
 • znajomość przepisów RODO i innych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: prawo, administracyjne, ekonomiczne, kierunki techniczne/informatyczne, nauki ścisłe
 • doświadczenie na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • studia podyplomowe/kursy z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, zarządzania
 • udział w projektach związanych z audytem, projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • znajomość standardów zarządzania, w tym zarządzania jakością i ryzykiem w organizacji

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-02-04.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-14 15:17 - Informacja o naborze (Aktualizacja)