Oferta: inspektor ochrony danych

Data publikacji: 2021-01-11
Nr ref.: CC/5/2021
Wydział: Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa
Stanowisko: inspektor ochrony danych
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo przewidywane do końca lipca 2021 r.

Zakres podstawowych czynności

1. ochrona danych osobowych w wybranych miejskich jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie, w tym m.in.:

 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • konsultowanie i opiniowanie umów i innych instrumentów prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • zapobieganie naruszeniom danych osobowych, przeprowadzanie czynności sprawdzających/kontrolnych
 • nadzorowanie rejestrów incydentów oraz odstępstw

2. działania optymalizujące standardy ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji poprzez m.in.:

 • przygotowywanie projektów dokumentów oraz monitorowanie ich aktualności
 • inicjowanie, konsultowanie i koordynowanie nowych rozwiązań merytorycznych
 • prowadzenie szkoleń oraz współpraca z innymi miejskimi jednostkami w obszarze danych osobowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie na stanowiskach w obszarze związanym z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • studia podyplomowe/kursy z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, zarządzania
 • udział w projektach związanych z audytem, projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-01-21.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Ajchsztet
Data wytworzenia informacji: 2021-01-12
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Ajchsztet
Data i godzina publikacji: 2021-01-12 08:42