Oferta: kierownik oddziału księgowości urzędu miasta

Data publikacji: 2021-06-08
Nr ref.: FN/91/2021
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: kierownik oddziału księgowości urzędu miasta
Informacje dodatkowe: Miejsce pracy: pl.Kolegiacki 17

Zakres podstawowych czynności

 • zapewnienie sprawnej pracy Oddziału
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki, rejestrów podatku VAT
 • przygotowywanie analiz finansowych, sprawozdań finansowych i budżetowych, w tym NBP, deklaracji elementarnej VAT-7e i korekt, JPK VAT
 • nadzór nad prowadzeniem m.in.:

-         obsługi finansowo-księgowej w zakresie bieżących dochodów i wydatków Urzędu

-         ewidencji pozabilansowej zaangażowania i planu wydatków wydziałów Urzędu

-         obsługi finansowo- księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

-         rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu oraz radnych

-         rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu

-         ewidencji kart płatniczych i depozytów, likwidacji hipotek majątkowych

-         spraw związanych z przelewami do ZUS-u i podatku dochodowego od osób fizycznych

-         informatycznego rejestru faktur i not księgowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach ekonomicznych
 • minimum 4 lata stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowiskach finansowo-księgowych
 • ugruntowana wiedza z zakresu rachunkowości, w tym sprawozdawczości z uwzględnieniem konsolidacji
 • wiedza dotycząca podatku VAT
 • wysoki poziom umiejętności społecznych i zarządczych
 • bardzo dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  administracyjna głównie przy komputerze
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2021-06-23.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2021-06-08
Opis zmian: Link do oferty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2021-06-08 14:18