Oferta: nadzoru inwestorskiego

Data publikacji: 2020-09-10
Nr ref.: ZOU/125/2020
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: nadzoru inwestorskiego
Informacje dodatkowe: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zakres podstawowych czynności

 • planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac remontowych
 • nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów
 • nadzór nad usuwaniem awarii i usterek, także w ramach reklamacji
 • udział w przeglądach i odbiorach obiektów budowlanych
 • przygotowywanie zleceń i umów na wykonanie remontów i inwestycji
 • uczestniczenie w komisjach odbioru robót budowlanych
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym w zakresie zgłaszania szkód

Wymagania obowiązkowe

 • średnie lub wyższe wykształcenie techniczne
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą inwestycji lub remontów
 • znajomość prawa budowlanego oraz Katalogu Nakładów Rzeczowych 
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz sporządzania kosztorysów
 • umiejętność obsługi programu NORMA i pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • doświadczenie na stanowisku kierownika projektu
 • doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi  
 • umiejętność obsługi programu AutoCad

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • możliwe wykonywanie czynności na wysokości powyżej 3 m
 • praca administracyjna przy komputerze oraz wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-09-30.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-10 15:11 - Informacja o naborze (Wprowadzenie informacji)