Oferta: ds. usprawniania procesów

Data publikacji: 2024-05-09
Nr ref.: PO/71/2024
Wydział: Wydział Podatków i Opłat
Stanowisko: ds. usprawniania procesów

Zakres podstawowych czynności

Realizowanie projektów usprawniających obieg dokumentów, realizację zadań i organizację Wydziału Podatków i Opłat, w tym m.in.:

 • analizowanie procesów w Wydziale pod kątem automatyzacji
 • poszukiwanie nowych technologii, działania na rzecz rozwoju usług cyfrowych i wdrażanie technik informatycznych wspierających pracę Wydziału
 • bieżące analizowanie rynku narzędzi do automatyzacji
 • współpraca przy koordynowaniu procesu digitalizacji dokumentów Wydziału
 • doskonalenie informatycznych narzędzi zarządczych dla kadry kierowniczej Wydziału
 • przygotowanie i koordynowanie wdrożenia automatycznych księgowań oraz doręczeń elektronicznych
 • aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej, udział w prowadzeniu wortalu podatkowego na stronie internetowej Miasta oraz publikowanie informacji o Wydziale w mediach społecznościowych Miasta
 • prowadzenie polityki informacyjnej i szkoleń wewnętrznych dotyczących nowych narzędzi
 • koordynowanie wdrożenia zasad dostępności cyfrowej w działaniach Wydziału.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: informatyka, ekonomia, finanse

lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i min. 2 lata doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych / projektów automatyzacji procesów
 • ogólna znajomość polskiej polityki podatkowej i przepisów prawa podatkowego
 • znajomość narzędzi e-administracji i technologii teleinformatycznej
 • umiejętność współpracy i koordynowania zadań zespołowych
 • dobra znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administracji publicznej lub w obszarze doradztwa finansowego / podatkowego
 • znajomość techniczno-funkcjonalnych aspektów bezpieczeństwa informacji
 • kursy / szkolenia łączące tematykę robotyzacji RPA i optymalizacji procesów
 • studia podyplomowe z informatyzacji administracji publicznej / automatyzacji i cyfryzacji procesów / e-administracji

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Słowackiego 22, Poznań
 • praca głównie przy komputerze
 • kontakt z klientami wewnętrznymi i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wpływ na zasoby Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-06-02.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2024-05-09 00:00
Opis zmian: PO/71/2024 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2024-05-09 07:41