Oferta: ds. kontroli finansowej

Data publikacji: 2024-05-14
Nr ref.: KO/74/2024
Wydział: Biuro Kontroli
Stanowisko: ds. kontroli finansowej

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie kontroli skoncentrowanych na aspekcie gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Poznania, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach wykonujących zadania Miasta lub korzystających z dotacji Miasta
 • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie kontroli sprawdzających
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli
 • sporządzanie analiz dotyczących działalności Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
 • wsparcie organów kontroli zewnętrznej w realizacji zadań kontrolnych w Urzędzie Miasta Poznania

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi lub 3-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze kontroli lub audytu
 • co najmniej 3-letni staż pracy
 • ogólna wiedza z zakresu zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • wiedza z zakresu finansów publicznych i rachunkowości
 • wiedza o standardach kontroli zarządczej i regułach postępowania kontrolnego
 • umiejętności stosowania narzędzi i technik prowadzenia kontroli
 • zdolności analityczne
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office - zwłaszcza MS Excel

Wymagania dodatkowe

 • studia/kursy/szkolenia z zakresu kontroli wewnętrznej, finansów publicznych, rachunkowości, analizy finansowej, audytu wewnętrznego, prawa, administracji publicznej, informatyki
 • doświadczenie w pracy w obszarze kontroli lub audytu, księgowości, biurze rachunkowym, kancelarii prawnej lub doradztwa podatkowego
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul Libelta 16/20
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-06-09.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2024-05-14 00:00
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2024-05-14 13:02