Oferta: ds. jednostek pomocniczych

Data publikacji: 2024-05-15
Nr ref.: WJPM/66/2024
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Stanowisko: ds. jednostek pomocniczych
Informacje dodatkowe: miejsce pracy - budynek UMP przy ul. Libelta 16/20

Zakres podstawowych czynności

 • redagowanie projektów uchwał i pism organów osiedli
 • protokołowanie sesji rad i posiedzeń zarządów
 • prowadzenie obsługi administracyjno - kancelaryjnej organów osiedli, w tym prowadzenie dokumentacji organów osiedli
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością organów osiedli, w tym badanie prawidłowości podejmowanych uchwał
 • wsparcie organów osiedli w przygotowywaniu projektów planów wydatków oraz udział w ich weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja, nauki polityczne
 • wiedza w zakresie zasad organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych
 • umiejętność redagowania uchwał, pism, protokołów
 • dyspozycyjność
 • bardzo dobra znajomość MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie w obsłudze klienta

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednie kontakty z innymi stanowiskami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-05-27.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2024-05-15 00:00
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2024-05-15 11:53