Oferta: ds. pomocy mieszkaniowej

Data publikacji: 2024-06-06
Nr ref.: SL/91/2024
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
Stanowisko: ds. pomocy mieszkaniowej

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta, w tym m. in. weryfikowanie wniosków pod kątem spełnienia obowiązujących kryteriów, obsługa aplikacji dziedzinowej POMOC MIESZKANIOWA, przygotowywanie projektów pism kierowanych do wnioskodawców
 • obsługa klienta w zakresie prowadzonych spraw 

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej roczny staż pracy
 • doświadczenie w pracy administracyjnej
 • umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • dobra znajomość pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • kierunki studiów: prawo, administracja, nauki społeczne, nauki ekonomiczne
 • wiedza z zakresu prawa mieszkaniowego
 • doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Matejki 50
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-06-17.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Kuśnierz
Data wytworzenia informacji: 2024-06-06 00:00
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2024-06-06 14:20