Oferta: ds. uchwały krajobrazowej

Data publikacji: 2024-06-06
Nr ref.: UA/92/2024
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
Stanowisko: ds. uchwały krajobrazowej

Zakres podstawowych czynności

 • realizowanie i monitorowanie wdrażania uchwały krajobrazowej
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych:

   - o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,

   - zatwierdzających projekty budowlane,

   - o zmianie pozwolenia na budowę,

   - przenoszącej pozwolenie na budowę

 • przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie
 • inwentaryzacja oraz aktualizowanie bazy danych nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, budownictwo
 • doświadczenie zawodowe przy obsłudze procesu inwestycyjnego
 • umiejętność stosowania Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego
 • wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego
 • komunikatywność i umiejętność obsługi klienta
 • samodzielność i dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w realizowaniu, projektowaniu lub opiniowaniu projektów architektonicznych / urbanistycznych / plastycznych
 • umiejętność wystąpień publicznych, prowadzenia konsultacji, prezentacji

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze oraz w terenie
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • charakter pracy nie jest dostosowany do osób z niesprawnością ruchową

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu wizerunku Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport, ubezpieczenie grupowe)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2024-06-30.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maria Kuśnierz
Data wytworzenia informacji: 2024-06-06 00:00
Opis zmian: uzupełnienie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2024-06-06 14:20